DIR® FLOORTIME™

‘Yerde oyun’ olarak ifade edebileceğimiz DIR Floortime tekniği uzman ve ebeveynlerin çocuğun seviyesine inip, görme alanına girerek etkileşim başlatmalarını gerektirir. Floortime’da çocuğun liderliğinde ilerlemek, onun ilgi odaklarını izlemek elzemdir. Fakat bu çocuğun her dediğini ve istediğini sınırsızca yapabilmesi/yaptırabilmesi anlamına gelmez. Terapist terapi ortamını çocuğun bireysel farklılıklarına ve kendi terapi hedefine uygun şekilde yapılandırır ve çocuğun beğenisine sunar. Çocuk terapistin sunduğu uygun seçeneklerden birine yönelir ve terapist çocuğa bu bağlamda hedefe uygun katılabilir. Çocuğun liderlik ettiği bir oyuna katılarak onun duygusal dünyasına girmiş olunur. Dışarıdan bakınca vantilatöre bakmak veya ellerini çırpmak gibi davranışlar amaçsız gibi görünse de, bu çocuk için rahatlatıcı ve keyif vericidir. Bu nedenle önce bunu neden, hangi duyusal arzusunu doyurmak için yaptığı tespit edilmelidir. Bireysel farklılıkları tespit edip gözetmek bu anlamda gerekli ve terapi açısından faydalıdır. Floortime’da hedefler çocuğun Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitesini geliştirmek üzere seçilir. İlk basamakta çocuğun regüle (sakin) kalabilmesi gerekir ve ortak dikkat sağlanmalıdır. Ortak dikkat sürdürülebildikten sonra çocukla bir birliktelik kurarak onunla ortak bir dünyada buluşulmalıdır. Oyundan ziyade birlikte oyun oynamaktan keyif alınmalıdır. İletişimi, iki yönlü iletişim zincirleri (etki-tepki) kurarak, amaca yönelik sürdürmeye çalışmalıdır. Bir üst basamakta sosyal problem çözmeye ve davranışların organizasyonuna yönelik çalışılır. Daha sonrasında düşüncelerin sembolik oyun ile temsil edilmesi (-mış gibi) gelir. En üst gelişim basamağında mantıksal, soyut düşünme yer alır. Çocuk artık akademik becerileri edinmeye hazırdır.