Hizmetlerimiz

PROMPT©

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) motor konuşma bozukluklarında uygulanan, çok boyutlu yaklaşımı temel alan, bir tekniktir. PROMPT etkili iletişim kurabilmek adına bireyin sadece fiziksel-duyusal hallerini değil, bilişsel-dilsel, sosyal-duygusal hallerini de inceler ve terapi sürecine bunları da entegre eder.  Öyle ki konuşma üretimini kolaylaştırmayı, düzenlemeyi veya motor konuşma üretimini bilişsel-dilsel becerilerle bütünleştirmeyi hedefler. PROMPT eğitimi alan klinisyenler tüm alanları değerlendirir ve bu bilgiyi en etkili, fonksiyonel tedavi programını oluşturmak için kullanırlar. Klinisyenler terapide öncelikle bireyin uygun postür (duruş) edinmelerini sağlar. Sonrasında yüz, çene, dil, dudak gibi konuşma organlarına dokunarak ve baskı uygulayarak konuşma seslerinin planlanmasına manuel destek sağlarlar. Konuşma seslerinin üretimi planlanır ve çalışılır. Sonrasında doğru zamanlama gözetilerek konuşma sesleri anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek bunlardan sözcükler oluşturulması sağlanır. Birey konuşma seslerini üretirken dil, dudak, çene gibi yapıların üretim yerini/hareketini ve doğru kas tonusunu organize etmeyi öğrenir. Bunları bağımsız olarak yapabilmesi ve bu sayede sözel dil kullanabilmesi hedeflenir.