Dil ve Konuşma Terapisi

Sesletim (Artikülasyon) Bozukluğu

Çocuklar dil ve konuşma gelişimi sırasında bazı konuşma seslerini hatalı üretebilir. Konuşma...

Devamını Oku
Sesbilgisel (Fonolojik) Bozukluklar

Dil, bireyin zihninde oluşturduğu mesajı doğal bir ortamda, herhangi bir konuşma sırasında...

Devamını Oku
Gecikmiş Dil ve Konuşma

Gecikmiş dil ve konuşma gösteren çocukların konuşması sınırlıdır. Hiç konuşmayabilirler ya da çok zor...

Devamını Oku
İşitsel İşlemleme Bozukluğunda Dil ve Konuşma

İşitsel İşlemleme Bozukluğu beyinde sesleri tanıma ve yorumlama da aktif olan yolların olumsuz...

Devamını Oku
Bilingualizm (iki dillilik)de Dil ve Konuşma

İki dili aynı anda edinme süreci her iki dilde de başlangıçta gecikmeye yol açabilir. İki dillilikte...

Devamını Oku
Özgül Dil Bozukluğu

Özgül dil bozukluğu (ÖDB) olan çocuklar dil ve konuşmayı öğrenmekte zorluklar yaşasalar da, bu zorluklar...

Devamını Oku
Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü, yeni bilgilerin algılanması, işlenmesi veya kazanılmasıyla ilgili bir sorun olarak kabul...

Devamını Oku
Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm genellikle 2-3 yaşlarında tanısı konulan ve bireyin sosyal ve iletişim becerilerini önemli ölçülerde kısıtlayan...

Devamını Oku
Akıcılık Bozukluğu (Kekemelik)

Akıcılık Bozukluğu (Kekemelik) konuşma akıcılığının belli bir tür, sıklık, şiddet ve süre ile bozulmasına...

Devamını Oku
Afazi

Afazi beyinde oluşan hasar nedeniyle meydana gelen edinilmiş bir dil bozukluğudur. Dil ile ilgili beceriler...

Devamını Oku
Konuşma Apraksi'si

Konuşma Apraksi'si, herhangi bir konuşma organında fizyolojik-yapısal bir problem olmamasına rağmen, konuşma...

Devamını Oku
Ses Bozuklukları

Ses bozuklukları sesinizin kalitesi, tonu, perdesi, kapasitesi ve gücünde görülen değişimlerdir. ‘Fonksiyonel’ ve...

Devamını Oku