Özgül Dil Bozukluğu

Özgül dil bozukluğu (ÖDB) olan çocuklar dil ve konuşmayı öğrenmekte zorluklar yaşasalar da, bu zorluklar işitme kaybı, konuşma organlarının fiziksel yetersizliği ya da çevresel yoksunluk gibi nedenlerle açıklanamaz. Aynı şekilde beyin hasarları ve mental (zeka) seviyeleri de bu çocukların dil ve konuşma problemlerine sebep değildir. ÖDB'si olan çocuklar diğer gelişim alanlarında yaşlarına uygun beceriler sergilerken, sadece dil ve konuşma becerilerinde yetersizlik gösterirler.

Özgül dil bozukluğunda dil ve konuşmanın gelişiminde alıcı dil ve/veya ifade edici dil de gecikme ya da farklılıklar görülür. Çocuklar dili anlamakta çok erken yaşlarda zorluklar yaşayabilirler, sık dahi görseler nesneleri tanımada başarısızdırlar ve basit yönergeleri dahi (ver, al gibi tek basamaklı) 2-3 yaşında ilk olarak yerine getirebilmeye başlarlar. Genellikle dilin kurallarını öğrenmede ve dili farklı bağlamlarda kullanmada yetersizlik gösterirler. Buna ek olarak jest, mimik gibi dilin sözel olmayan özelliklerini anlamakta zorluk yaşayabilirler. Çocuklar alıcı dil yetersizliği dolayısı ile çevreden gelen beklentileri karşılayamadıkları durumlarda hırçınlaşabilirler ve iletişimi sonlandırabilirler. Sonucunda ilgisiz görünebilir ve bu sebeple eşlik eden ifade edici dil problemleri de var ise otizmli çocuklarla karıştırılabilirler. İfade edici dil de bozukluk gösteren çocukların konuşması gecikmeli gelişir. Sözcük dağarcıkları zayıftır, yeni sözcükler edinmekte zorluklar yaşadıkları için bazı edinebildikleri sözcükleri sıklıkla kullanırlar. Kısa ve basit cümle yapıları kullanırlar. İfadeleri dilbilgisi kurallarına aykırıdır ve sesbilgisel hatalar yaparlar. Sözcük eklerini kullanmakta zorluk yaşarlar, ancak çocuğun yaşı arttıkça kullandığı eklerde ve cümle uzunluğunda artış görülür.