Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü, yeni bilgilerin algılanması, işlenmesi veya kazanılmasıyla ilgili bir sorun olarak kabul edilir. Zekaya dayalı bir sorun olmamakla birlikte, tanı koyulması için organik bir bozukluğun olmaması gerekir. Okul öncesi dönemde özgül dil bozukluğu teşhisi konan çocuklar, okul çağında öğrenme güçlüğü tanısı almaktadırlar. Eğer okul öncesi dönemde tanı konulmamışsa, okul çağında okuma, yazma ve matematik gibi akademik becerilerde yaşanan problemlerle öğrenme güçlüğü tanısı alabilirler. Öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler seslerin ortografisini hatırlamakta zorlanırlar. Ses-harf ilişkisi kuramazlar ya da kurmakta zorlanırlar. Fonolojik farkındalıkları gelişmemiştir. Doğru heceleme yapamazlar. /b-d-p/ harflerini kopyalasalar bile ters yazabilirler. Öğrenme stratejilerini uygulamakta zorlanırlar, öğrendiklerini genelleyemezler. Ayrıca tekrar etmek öğrendirmeyi kolaylaştırmaz. Sonuç olarak bu kişilerde motivasyon düşüşü görülebilir ve hatta düşük benlik saygısına yol açabilir.