Özel Eğitim

Özel Eğitim gereksinimi olan çocuklar zihinsel, duygusal, bedensel ya da iletişim özelliklerinde, ya da bunların herhangi bir bileşeninde farklılık gösteren çocuklardır. Farklılık gösteren her çocuk özeldir ve diğerleri ile kıyaslanamaz. Yaşanılan güçlüğün normal gelişim gösteren çocuklara göre normların altında ya da üstünde olması gerekir. Yetersizlikler/güçlükler ancak günlük aktiviteleri/yaşantıyı kısıtladığında bir 'engel' den bahsedilebilir. Özel eğitime başlanabilmesi için öncelikle çocuğun çok yönlü, uygun ölçme ve değerlendirme araçları ile değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirme sırasında çocuğun aile öyküsü, yaşı, cinsiyeti ve yaşam koşulları göz önünde bulundurulur. Daha sonrasında genel eğitim programlarının çocuğun gereksinimlerini karşılamayacağına karar verilirse çocuk 'özel eğitime gereksinimi olan' çocuk olarak tanımlanır (Akçamete, 2009) ve çocuk için bireyselleştirilmiş bir eğitim planı hazırlanır. Merkezimizde özel gereksinimi olan çocukların gelişim takibi de yapılmaktadır.