Dil ve Konuşma Terapisi

Afazi

Afazi beyinde oluşan hasar nedeniyle meydana gelen edinilmiş bir dil bozukluğudur. Dil ile ilgili beceriler ağırlıklı olarak beynin sol yarısında (sol hemisferde) işlemlenir. Fakat sağ hemisferde de işlemlenen dil becerileri bulunmaktadır (sözel olmayan dil, prozodi ve anlamı).  Bu nedenle lezyon geçiren bölgeye göre farklı tipte afaziler gözlenebilir. Spontan konuşma, yazma, adlandırma, işitsel anlama ve okuma (sesli ve sessiz), prozodi gibi dil becerileri afaziden etkilenebilir. Lezyondan etkilenen dil becerisi, yitirilir veya kısıtlanır. Hasar sonrası yatak başı bir değerlendirme yapılıp, akut dönemde (ilk haftalar) kaybedilen becerilerin geri kazanılması için çalışılır. Rehabilite edilemeyecek kadar ağır bir hasar söz konusu ise beyindeki diğer bölgelerin lezyon geçiren bölgenin işlevini üstlenebilmesi için alternatif yollar denenir. Terapide önemli olan kişinin iletişim kurabilecek bir yol bulabilmesidir. Eğer konuşma yolu kullanılamıyorsa alternatif olarak hasardan etkilenmemiş farklı bir iletişim yolu, mesela yazma kullanılabilir. Çok ağır tablolarda kişinin yaşantısına uygun ve ilgisini takip ederek iletişim kitapçıkları hazırlanabilir ve kişi bunu kullanarak çevresindeki insanlarla iletişimini sürdürebilir, önemli ihtiyaçlarını bildirebilir.